Ruissalo 89

Huvila on rakennettu 1880-luvulla Mannerströmille. Vuonna 1904 sitä laajennettiin verannoilla. Vuonna 1904 pankinjohtaja Josef Lönnblad osti huvilan. Greta von Tobiesen, […]

Ruissalo 88 / Waren

Huvilan on piirtänyt Erik Bryggman vuonna 1932 Erkki Warenille. Vuonna 1933 valmistunut huvila sijaitsee suojaisassa syvennyksessä Oskarvuoren kalliolla. Huvilaa suunnitellessaan […]

Kauriinmetsästystiedote 2018

Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin maa-alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2018–31.1.2019. […]

Ruissalo 74

Kuvan rakennus on tiettävästi alkujaan hovioikeudennneuvos Åleniuksen v. 1929 rakennuttama leikkimökki, joka 1960-luvulla on peruskorjattu. Kuva vuodelta 1977 TMM.

Ruissalo 84 / Karlslund

Karlslund/Sotainvaliidikoti Palstalla toimi pitkään Sotainvalidien veljesliiton kesäkoti. Nykyisin palsta on yksityisessä omistuksessa. Tontilla on ollut rakennuksia jo ennen vuotta 1850. […]