metsäkauris

Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja

Turun kaupunki metsästää myös tänä metsästyskautena metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja kaupungin maa-
alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2022–15.2.2023. Metsästyksestä vastaa kaupungin
toimeksiantona Lasse Heimo, joka toimii metsästyksen vastuuhenkilönä. Metsästys tapahtuu aamu- ja
iltahämärissä ns. kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla
ulkoilureiteillä. Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu
poikkeuslupa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Metsästyksellä turvataan tammen uusiutumista

Metsästyksen tarkoitus on luonnonsuojelullinen. Ruissalon monimuotoisen luonnon arvokkaimman osan
muodostavat maamme laajimmat tammimetsät. Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, monet näistä
ovat uhanalaisia. Pienten hirvieläinten laidunnus haittaa tutkimusten mukaan sekä puuvartisten kasvien, kuten
tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista. Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia ja muitakin puulajeja,
joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena. Myös aluskasvillisuus
kärsii voimakkaasta laidunnuksesta ja maan kaivelusta.

Pienten hirvieläinten metsästyksen aloittamisesta Ruissalossa päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tehdyn
laskennan jälkeen, jolloin Ruissalon metsäkauriskannan vahvuudeksi arvioitiin jopa 400 eläintä. Saaliiksi on saatu
pieniä hirvieläimiä seuraavasti:

metsäkaurisvalkohäntäpeura
2017-20187318
2018-2019765
2019-2020454
2020-2021804
2021-2022542


Vuosina 2018–2022 kauriiden laskenta on toteutettu huhtikuun iltoina tehtynä peltolaskentana. Tarkastetut
pelto- ym. aukeat kattavat vastaavista avoimista, kauriiden ruokailuun soveltuvista elinympäristöstä Ruissalossa
noin 60 %. Viime keväänä suurin yhtenä iltana havaittu määrä metsäkauriita oli 45 metsäkaurista ja viisi
valkohäntäpeuraa.

Metsästyksen tavoitteet

Metsäkauriin osalta metsästyksen tavoitteena on pienentää ja pitää lajin kanta tasolla, jolla tammen ja muiden
Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista. Metsäkauriin tavoitekannaksi
Ruissalossa on määritelty noin 40-50 metsäkaurista.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi
vieraslajiksi. Metsästyksen tarkoitus on pitää Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pienenä.

Lisätietoja:


Emma Kosonen, luonnonsuojelutarkastaja
Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Luvat ja valvonta
Ympäristönsuojelu
p. 040 180 2822
emma.kosonen@turku.fi