Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja

Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin maa-alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2018–31.1.2019. Metsästyksen toteuttaa ryhmä metsästäjiä Turun seudun riistanhoitoyhdistyksestä. Metsästys tapahtuu arkisin aamu- ja iltahämärissä ns. kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä. Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Metsästyksellä turvataan tammen uusiutumista

Ruissalon metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja metsästettiin ensimmäistä kertaa metsästysvuonna 2017–2018. Metsäkauriita metsästettiin 73 ja valkohäntäpeuroja 18 yksilöä. Ruissalon metsäkauriskanta on kuitenkin edelleen hyvin vahva, vaikka kannan kasvua saatiinkin hillittyä pyyntialueiden läheisyydessä. Valkohäntäpeuran osalta metsästyksen tavoite saavutettiin huomattavasti paremmin, sillä suurin osa lajin yksilöistä saarella saatiin kaadettua.

Ruissalon monimuotoisen luonnon arvokkaimman osan muodostavat maamme laajimmat tammimetsät. Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, monet näistä ovat uhanalaisia. Pienten hirvieläinten laidunnus saattaa tutkimusten mukaan haitata sekä puuvartisten kasvien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista. Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena.

Metsästyksen tavoitteet

Metsästyksen tavoite metsäkauriin osalta on pienentää lajin kantaa, jotta tammen, ja muiden Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista. Metsäkauriskantaa ei ole tarkoitus hävittää saarelta kokonaan.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Valkohäntäpeuran osalta metsästyksen tavoite on poistaa laji saarelta.

Lisätietoja

Emma Kosonen, va. luonnonsuojelutarkastaja
Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu
p. 040 180 2822
emma.kosonen@turku.fi