1550-1633 Turun linnan latokartano
1634-1830 Maaherran virkatalo
1831-1884 Yksityisellä vuokralla
1845-Turun Kaupunki

Kuvan päärakennus on rakennettu vuonna 1899 palaneen rakennuksen paikalle Erik Bergin piirustusten mukaan.