RUISSALON LAIDUNELÄIMET – KESÄ 2018

Mikäli laidunalueilla on hämminkiä:

  • eläimiä aitojen ulkopuolella
  • eläinten mahdollisia loukkaantumisia
  • eläinten häirintää
  • jne.

Yhteydenotot tulisi osoittaa suoraan karjankasvattajille, joilla on hoitovastuu eläimistä.
(Laidunalueilla on kyltit, joista löytyvät myös yhteystiedot.)

Laidunasioita Turun kaupungin puolesta hoitaa maatilaintarkastaja, p. 050 558 9143

Eläinten häirinnästä tulisi ilmoittaa välittömästi suoraan poliisille tai
Turun kaupungin eläinhoitolaan p. 02 262 3110, 050 554 6394

Karjankasvattajien yhteystiedot:

TURKU
Ruissalo

hevoset ja lampaat:
karjankasvattaja Rafaela Gojanovic p. 044 0404 501

ylämaankarja ja Aberdeen Angus:
karjankasvattaja Heli Rosvall p. 040 8365 734