metsäkauris

Ruissalossa metsästetään metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja

Tiedote. Julkaistu: 31.08.2020, 14:31
Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää tänäkin metsästyskautena metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja Turun kaupungin maa-alueilla Ruissalossa lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2020–15.2.2021. Metsästyksestä vastaa kaupungin toimeksiantona Lasse Heimo, joka toimii metsästyksen vastuuhenkilönä. Metsästys tapahtuu aamu- ja iltahämärissä ns. kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä. Metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Metsästyksellä turvataan tammen uusiutumista

Metsästyksen tarkoitus on luonnonsuojelullinen. Ruissalon monimuotoisen luonnon arvokkaimman osan muodostavat maamme laajimmat tammimetsät. Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, monet näistä ovat uhanalaisia. Pienten hirvieläinten laidunnus saattaa tutkimusten mukaan haitata sekä puuvartisten kasvien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista. Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena.

Pienten hirvieläinten metsästyksen aloittamisesta Ruissalossa päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tehdyn laskennan jälkeen, jolloin Ruissalon metsäkauriskannan vahvuudeksi arvioitiin jopa 400 eläintä. Metsästysvuonna 2017–2018 metsäkauriita metsästettiin 73 ja valkohäntäpeuroja 18 yksilöä. Metsästysvuonna 2018–2019 saalis oli 76 metsäkaurista sekä viisi valkohäntäpeuraa ja 2019-2020 45 metsäkaurista ja neljä valkohäntäpeuraa.

Vuosina 2018, 2019 ja 2020 kauriiden laskenta on toteutettu huhtikuun iltoina tehtynä peltolaskentana. Tarkastetut pelto- ym. aukeat kattavat vastaavista avoimista, kauriiden ruokailuun soveltuvista elinympäristöstä Ruissalossa noin 60 %. Viime keväänä suurin yhtenä iltana havaittu määrä metsäkauriita oli 100 yksilöä.

Metsästyksen tavoitteet

Metsäkauriin osalta metsästyksen tavoitteena on pienentää lajin kanta tasolle, jolla tammen ja muiden Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista. Metsäkauriin tavoitekannaksi Ruissalossa on määritelty noin 40-50 metsäkaurista.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Metsästyksen tarkoitus on supistaa Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoja:

Emma Kosonen, luonnonsuojelutarkastaja, Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala
puh. 040 180 2822
emma.kosonen@turku.fi

Artikkelin kuvituskuva:
By Przykuta, CC BY-SA 3.0, Linkki